MALAC

Kako se vika mladunac na gugutku? Guguče?

Kakav god da je odgovor, jedno smo našli u travi, ispalo iz gnezda. Tata ga podigao na staru kajsiju; kunjalo je, ali se vremenom primirilo, pa čak i kljucnulo ponešto od zrnevlja kraj posude sa vodom.

Sutradan je već delovalo življe.

Kad je, tokom jutra, i njegova mama otkrila gde je sada smešten, sreći nije bilo kraja!

Predveče se razduvalo, a mališa se snašao sam da predje na gornje grane, zaklonjenije lišćem.

Izgleda će da proleti za koji dan.