GARSONJERA

Samo da javim, APARTMAN je useljen, krilatim drugarima se dopada smeštaj!

Iako se naše prijateljstvo ubrzano razvija, još nismo na nivou rukoljuba ili zagrljaja – ovo je najviše što sam uspeo da uhvatim objektivom. Komšija me podučio da su u pitanju senice; baš su umiljate, prekrasnih šara i nadahnutog cvrkuta.

Naravno, uspeh prve građevine me je inspirisao da ubrzano dovršim i sledeću.

Ovaj put je to garsonjera, svedenijeg konstrukcionog izraza, nešto manje kvadrature, ali sa pevačkom ložom na samom ulazu.

Nadamo se ubrzanom razvitku naše kolonije!