VATOŠEVO 2022

Išli smo u obilazak korena, istraživanje ostataka starih imanja i porodičnih uspomena… Bilo je čak i susreta nakon četrdesetak godina, a uzavrele emocije su na kraju hladjene svežom vodom sa izvora Kneževica.